SAM’s kledingactie

Zaterdag 7 november a.s. zal voor  de allerlaatste keer een kledinginzameling plaats vinden. Tussen 10.00 en 13.00 kunt u uw oude, nog goede kleding of schoenen in een gesloten vuilniszak inleveren op het Kerkplein. 

In 1967 begon ontwikkelingsorganisatie Mensen in Nood met het inzamelen van tweedehands kleding voornamelijk voor kinderen in ontwikkelingslanden. Na een fusie met de organisaties Memisa en Vastenaktie ontstaat Cordaid, Mensen in Nood blijft zich in eerste instantie richten op noodhulp aan kinderen. Vanaf 2005 wordt die blik breder en gaat Mensen in Nood gaat zich sterker profileren als een fonds voor noodhulp aan kwetsbare mensen in rampgebieden.

Sinds 2007 gaat ‘Kledingactie voor Mensen in Nood’ als zelfstandige stichting verder onder de naam Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Sam’s verwijst naar de Bijbelse term Barmhartige Samaritaan en Sam-Sam. Samen ervoor zorgen dat we via het inzamelen van kleding mensen in rampgebieden kunnen helpen. Cordaid Mensen in Nood blijft onze hoofdbegunstigde.

Sam’s Kledingactie zamelt op verschillende manieren herdraagbare kleding en schoenen en in beperkte mate huishoudtextiel in. Tijdens de Kledingacties in het voor- en najaar wordt het kerkplein gebruikt als inleverpunt en kunt u deze inleveren bij een van onze vrijwilligers die tevens deelneemt aan de kledingactie. Kijk in onze agenda voor de actiedagen.

De ingezamelde kleding wordt verzameld in het centrale magazijn in Udenhout. Vervolgens wordt het verkocht aan sorteerbedrijven. Deze sorteren de kleding op soort, maat en kwaliteit. De herdraagbare kleding wordt getransporteerd naar landen buiten de Europese Unie. Met name naar Afrika en Oost-Europa. Hier is behoefte aan goede tweedehands kleding. De kleding wordt op tweedehands markten verkocht tegen lage prijzen. Zo wordt kleding voor iedereen toegankelijk.

Versleten of kapot textiel wordt gerecycled tot nieuwe materialen. Bijvoorbeeld tot poetslappen of vulling voor matrassen. Maar ook tot nieuwe kleding!

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat o.a. naar de ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

ANBI
Stichting Sam’s Kledingactie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en voldoet daarmee aan de eisen die de belastingdienst daar aan stelt.

Meer info vindt u op samskledingactie.nl

Scroll naar top