Missie, Ontwikkeling en Vrede

MOV en werkgroep Diaconie
MOV staat voor Missie Ontwikkeling en Vrede. Bewustwording en fondswerving zijn de pijlers van de werkgroep. De MOV groep is vooral gericht op noden ver weg ( in de Derde wereld). De diaconie richt zich meer op de noden in de parochie en de wijk en onze stad. 

De werkgroep van de parochie Schoten werkt nauw samen met de werkgroepleden van de andere MOV groepen in onze Franciscusparochie. We bereiden de verschillende acties door het jaar heen gezamenlijk voor, waardoor we elkaar kunnen inspireren en bekrachtigen. We komen zo’n 6 keer per jaar bij elkaar.

De MOV en werkgroep Diaconie geven uiting aan de solidariteit van de parochie met mensen en kerken in de Derde wereld en dichtbij.

Scroll naar top