Parochie Centrum

Geschiedenis
Al langere tijd werd er binnen de parochie Schoten nagedacht over een soort van wijkcentrum. De kerk wilde er graag zijn voor álle bewoners. Of ze nu arm of rijk, oud of jong, zwak of juist sterk waren. In 1959 was het zover; de bouwvergunning werd aangevraagd en reeds op 20 augustus 1961 werd het gebouw ingezegend door de bouwpastoor A.P. van Eeden.

Aanvankelijk exploiteerde het kerkbestuur het gebouw zelf, maar in 1973 werd het verpacht aan horeca ondernemers. Deze verhuurden het aan verenigingen, toneelgezelschappen, voor bruiloften en andere feesten. In die tijd kreeg het gebouw de naam ‘De Linge’ en werd het een begrip in Haarlem-Noord.

Helaas kwamen er nogal wat klachten van omwonenden over geluidsoverlast, vooral in de late avond. In 1997 vond het parochiebestuur het noodzakelijk om het pand weer in eigen gebruik te nemen. Men koos voor een grootscheepse renovatie/nieuwbouw en uitbreiding. In september 2000 kon het gebouw weer feestelijk in (eigen)gebruik genomen worden. De naam ‘De Linge’ is hierbij komen te vervallen.

Algemene informatie
Het huidige parochiecentrum dat rolstoel/rollator toegankelijk is, heeft op de begane grond twee grote zalen met elk een eigen keukenfaciliteit en voldoende toiletvoorzieningen, ook voor gehandicapten.
Verder is er een spreekkamer, een bibliotheek, een drukkerij en de parochiehuiskamer. Op doordeweekse dagen is er ’s morgens van 9.00 uur tot 12.00 uur en op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur een parochiewacht aanwezig. Op maandagmiddag is er naast de parochiewacht (tussen 14.00 uur en 16.30 uur) de voltallige administratie aanwezig. Zij maken gebruik van de kantoren op de verdieping. Hier bevinden zich tevens de werkkamer voor de pastor, een vergader- en archiefruimte. Een etage hoger is nog een ruimte met keukenfaciliteit. Dit wordt de ‘sacristiezolder’ genoemd.

De parochie wil er nog steeds zijn voor mensen die aandacht nodig hebben. Zodoende worden de zalen kosteloos gebruikt door de contactgroep die op donderdagmiddagen (eens per 2 weken) een spel- en filmmiddag organiseert, door het zondagmiddagplein dat voor eenzame (wijk)bewoners de zondagmiddagen wat minder lang wil laten duren, door de schrijfgroep van Amnesty International op maandagmiddag én op dinsdagavonden door de handwerksoos. 

Zowel de Bavo- als de Franciscuszaal worden verhuurd, o.a. aan koren, maar zijn ook beschikbaar voor feesten en (jaar)vergaderingen. Wegens veiligheidsvoorschriften mag een zaal maximaal 100 personen herbergen. Over de prijs en de voorwaarden van het gebruik kunt u contact opnemen met mevrouw P. van Ewijk bereikbaar via 06-53910404.

Scroll naar top