VIERINGEN

Weekendvieringen
Vrijdagochtend om 9.30, zaterdagavond om 19.00 en zondagmorgen om 10.00 uur is er volgens rooster een Eucharistieviering, een woord- en communie- of een woord- en gebedsviering.
Dit rooster kunt u elders op deze site vinden in het parochieblad ‘Franciscus Magazine’.

Kinderwoorddienst
De kinderwoorddienstgroep wil de kinderen laten ervaren, dat ook zij erbij horen, door in een verhaal te proberen de Bijbelse boodschap te vertalen naar hun eigen belevingswereld.
Het thema uit het verhaal, dat aansluit bij de Bijbellezing van die dag, wordt verwerkt in een spel- of werkvorm in een kinderwoorddienst of kindernevendienst.
Een kinderwoorddienst is er ongeveer 8 keer per jaar; een nevendienst ongeveer 2 keer per jaar.
Tijdens een kinderwoorddienst gaan de kinderen gedurende een gedeelte van de viering naar een nevenruimte; tijdens een kindernevendienst gaan de kinderen de hele viering naar een nevenruimte.

Gezinsviering
Gedurende de het jaar zijn er diverse gezinsvieringen.

Allerzielen viering
Op 2 november is er ’s avonds voor nabestaanden van elke overledene van het afgelopen jaar, die vanuit onze parochie naar zijn/haar laatste rustplaats werd uitgedragen, een herdenkingsviering.
Tijdens de respectvolle woord- en gebedsviering gedenken wij de levens van deze gestorvenen nog één maal gezamenlijk.
Dit doen wij door een in memoriam voor te lezen. Gelijktijdig vertonen wij een foto van de genoemde persoon op het projectiescherm en ontsteken we een kaars bij het kruisje.
Tenslotte zullen wij een kaars ontsteken voor állen die ons ontvallen zijn. Dus óók voor uw dierbaren.                       
Na afloop kunnen de nabestaanden het kruisje uit de afscheidsviering en de kaars mee naar huis nemen.
Er is gelegenheid om het speciaal hiervoor verlichtte kerkhof te bezoeken.
Alle aanwezigen zijn na afloop van harte welkom voor een kopje koffie of thee en elkaar te ontmoeten.

Oecumenische diensten
De oecumenische vieringen zijn vieringen van woord en gebed, met creatieve verbeelding.
De oecumenische viering van de week van de eenheid en van Pinksteren, vindt afwisselend plaats in een van de kerkgebouwen van de deelnemende geloofsgemeenschappen, de andere kerkgebouwen zijn dan gesloten.
In deze vorm van liturgie is ruimte voor niet-traditionele en meer bij deze tijd passende elementen.
De christenen van de verschillende traditie bouwen zo samen een nieuwe traditie op van vieren.

Dodenherdenking
Ieder jaar er een plechtige herdenkingsviering die georganiseerd wordt door het 4 mei comité met aansluitend een stille tocht naar het monument op de Jan Gijzenbrug.

Stille Omgang
Vanuit onze kerk vertrekt de groep voor de Stille Omgang in Amsterdam. Voorafgaande is er een reisgebed in onze kerk.

Wereldgebedsdag/Internationale vrouwendag
Het eerste weekend van maart is er een viering met een speciaal thema wat door de werkgroep wordt voorbereid. Het thema wordt aangedragen door het internationaal comité. Het mooie is dat er wereldwijd aandacht voor is.

Rozenkransgebed
In de Mariamaanden mei en oktober is er op de dinsdagavonden om 19.00 uur gelegenheid om gezamenlijk de rozenkrans te bidden. Er is gelegenheid voor het aansteken van een kaarsje voor uw eigen intentie.

Franciscusviering
Een maal per jaar wordt er in één van de bij de Franciscusparochie aangesloten kerken een Franciscusviering gehouden. De jaardag van Franciscus valt op 4 oktober (dierendag). Daarom valt deze viering op de zondag rond deze datum in oktober.

Doop-, Trouw- en Rouw vieringen
Uiteraard biedt onze kerk de mogelijkheid om zowel vreugde als verdriet met elkaar te delen.
Meer informatie kunt u opvragen via onze contactpersonen die op de contactpagina vermeld staan.

Scroll naar top